คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ตั้งคณะกรรมการเยียวยาความเสียหายแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นซีซี (U.N. Compensation Commission) หลังการยึดครองคูเวตนาน 7 เดือนของกองทัพอิรักสิ้นสุดลง และกองกำลังพันธมิตร นำโดยกองทัพสหรัฐ เอาชนะกองทัพอิรักของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ระหว่างเดือน ส.ค. 2533 – ก.พ. 2534 และยูเอ็นซีซีได้รับเงินบางส่วน จากรายได้จากการขายน้ำมันของอิรัก เพื่อเป็นกองทุนจ่ายค่าชดเชย แก่ผู้เสียหายในสงคราม

มีผู้อ้างความเสีย ขอรับเงินชดเชยประมาณ 2.7 ล้านคน รวมจำนวนเงินที่เรียกร้อง 352,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (11,541,344 ล้านบาท) แต่หลังการตรวจสอบ ยูเอ็นซีซีอนุมัติการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายจริงราว 1.5 ล้านคน รวมจำนวนเงิน 52,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้เสียหายที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินชดเชยก้อนใหญ่ที่สุดคือ บริษัท คูเวต ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน หรือ เคพีซี (Kuwait Petroleum Corporation : KPC) จำนวน 14,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (481,000 ล้านบาท) จากการที่บ่อน้ำมันหลายบ่อของบริษัท ถูกทหารอิรักที่กำลังล่าถอย จุดไฟเผาจนเป็นทะเลเพลิง

การจ่ายเงินชดเชย หยุกชะงักลงระหว่างเดือน ต.ค. 2557 – เม.ย. 2561 เนื่องจากรัฐบาลอิรักประสบปัญหาด้านความมั่นคง และงบประมาณ ในการต่อสู้กับการก่อความไม่สงบของกลุ่มไอเอส

แถลงการณ์ของยูเอ็นซีซี เมื่อวันพุธ ระบุว่า หลังการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของอิรัก เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 เงินค่าชดเชยทั้งหมดที่ยูเอ็นซีซีอนุมัติ ได้มีการชำระจนครบแล้ว รัฐบาลอิรักได้ปฏิบัติตามพันธกรณี ในการเยียวยาความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและทางอ้อม จากการที่อิรักรุกรานคูเวตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย